• ایران،اصفهان ، چهارباغ عباسی ، ابتدای خیابان سید علیخان
  • 09132048513

ظهوروچاپ

ظهور و چاپ فیلمهای رنگی و سیاه و سفید ، آنالوگ

تعرفه خدمات ظهور . چاپ و آموزش سیاه و سفید

شرح خدمات مبناء قیمت توضیح
ظهور نگاتیو یک حلقه ۱۵۰۰۰ تومان باستثناء هزینه چاپ
چاپ ۱۵*۱۰ ۵۰۰۰ تومان تخصصی دستی
چاپ ۱۸*۱۳ ۷۰۰۰ تومان تخصصی دستی
چاپ ۲۱*۱۶ ۸۰۰۰ تومان تخصصی دستی
چاپ ۲۵*۲۰ ۱۲۰۰۰ تومان تخصصی دستی
چاپ ۳۰*۲۰ ۱۵۰۰۰ تومان تخصصی دستی
چاپ ۴۰*۳۰ ۴۰۰۰۰ تومان تخصصی دستی
آموزش ظهور و چاپ هر جلسه ۸۰۰۰۰ تومان باستثناء کاغذ یکساعت
اجاره تاریکخانه و تجهیزات هر ساعت ۵۰۰۰۰ تومان با دارو باستثناء کاغذ
توضیحا موارد فوق با کلیه تجهیزات و تحت نظارت مدیریت موسسه انجام و منوط به تعیین وقت قبلی میباشد
Top