• ایران،اصفهان ، چهارباغ عباسی ، ابتدای خیابان سید علیخان
  • 09132048513

تعرفه

تعرفه خدمات آتلیه

شرح خدمات مبناء قیمت توضیح
ورودی آتلیه اسپرت یکنفر ۵۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه چاپ
ورودی آتلیه خانواده خانواده ۱۰۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه چاپ
ورودی آتلیه عروس و داماد دو نفر ۲۰۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه چاپ
عکس ۱۸*۱۳ ۱۵۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۲۱*۱۶ ۲۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۳۰*۲۰ ۳۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۴۰*۳۰ ۷۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۶۰*۳۰ ۱۲۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۶۰*۴۰ ۱۵۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۷۰*۵۰ ۲۰۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۹۰*۶۰ ۲۵۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
عکس ۱۰۰*۷۰ ۳۰۰۰۰۰ تومان باستثناء هزینه شاسی
توضیحات هزینه شاسی ۲۰% بمبالغ فوق اضافه خواهد شد
Top