• ایران،اصفهان ، چهارباغ عباسی ، ابتدای خیابان سید علیخان
  • 09132048513

خدمات ما

درباره ما

مجتمع هنری تصویری عکاس آزاده بانیم قرن سابقه بمدیریت محمودرجاء که ثمره این سالیان ایجاد۵۰۰۰۰۰آرشیوآتلیه ۳۸۰۰آرشیومراسم وسمیناروتعدادبیشماری آموزش واجرای عکاسی آنالوگ به اساتیدودانشجویان رشته هنروعکاسی واجرای پروژه وساخت تیزروکلیپهای تبلیغاتی صنعتی میباشدافتخارآزاده طی این سالیان حضورشخصیتهای هنری اجتمائی که باقدوم خودمهرتاییدبرکارنامه تعهداتی و هنری این موسسه نگاشته اند فعالیت این مرکزدرحال حاضربطور اختصار توآم باتصویرومستندادرصفحات بعد تقدیم عزیزان وکاربران محترم میگردد
01
Top